Đèn đường năng lượng mặt trời 500W VS-S500

1,650,000

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VS-19200 (200W)

950,000

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VS-19300 (300W)

1,150,000

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VS-1990 (90W)

690,000

Đèn đường năng lượng mặt trời VS-S400 400W (liền thể 8 ô)

1,250,000

Đèn đường năng lượng mặt trời VS-S500 500W (liền thể 10 ô)

1,450,000

Đèn pha năng lượng mặt trời 2023 2 đèn + 1 pin (100w)

950,000

Đèn pha năng lượng mặt trời 2023 2 đèn + 1 pin (200w)

1,150,000

Đèn pha năng lượng mặt trời 2023 2 đèn + 1 pin (300w)

1,350,000

Đèn pha năng lượng mặt trời RGB soi cây (200W)

750,000

Đèn pha năng lượng mặt trời VS-P200 200W

1,050,000

Đèn pha năng lượng mặt trời VS-P25 (25W)

495,000