Đèn đường năng lượng mặt trời VS-S400 400W (liền thể 8 ô)

1,250,000

Đèn đường năng lượng mặt trời VS-S500 500W (liền thể 10 ô)

1,450,000

Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369 300W

1,250,000

Đèn ốp trần năng lượng mặt trời VS-T100 (100W)

880,000

Đèn ốp trần năng lượng mặt trời VS-T200 200W

1,150,000

Đèn ốp trần năng lượng mặt trời VS-T300 300W

1,350,000

Đèn Led năng lượng mặt trời JD-8825L – 25w

600,000

Đèn năng lượng mặt trời 40w – JD-8840L

800,000

Đèn năng lượng mặt trời JD-8860L – 60w

1,000,000

Đèn pha năng lượng mặt trời 100w – JD-8800L

1,200,000

Đèn năng lượng mặt trời 200w – JD-8200L

1,400,000

Đèn pha năng lượng mặt trời JD-8300L- 300w

1,600,000